Czyszczenie suchym lodem form odlewniczych i wtryskowych

przebiega bez ich demontażu oraz konieczności schładzania dzięki czemu skracamy przestoje w produkcji. W przemyśle odlewniczym technologią czyszczenia suchym lodem skutecznie

usuwamy żywice oraz środki antyadhezyjne, pozostałości gumy a także innych materiałów produkcyjnych resztki gumy a także innych materiałów produkcyjnych z :

  • aluminiowych form trwałych
  • rdzennic
  • odpowietrzników
  • półstałych odlewów i maszyn odlewniczych
  • powłok żaroodpornych
  • pozostałych maszyn używanych w zakładzie.