Renowacja suchym lodem

Suchy lód umożliwia efektywne czyszczenie drewna oraz jego zanieczyszczeń również w postaci śladów nadpaleń, zwęgleń oraz sadzy powstałych wskutek pożaru. Suchy lód skutecznie usuwa nieprzyjemny zapach

spalenizny powstały na skutek ognia, dymu i wody. Czyszczenie powierzchni po pożarze tradycyjnymi metodami jak skrobanie, piaskowanie czy użycie środków chemicznych jest powolne i pracochłonne.  Renowacja suchym lodem powierzchni które ucierpiały wskutek pożaru przebiega szybko i wydajnie bez naruszenia jej struktury.

Suchym lodem usuwamy:

  • brud w postaci sadzy i zwęgleń
  • uporczywy zapach spalenizny