Usuwanie linii ostrzegawczych

oraz oznakowania poziomego z wykorzystanie suchego lodu jest szybkie, nie pozostawiania śladów oraz nie niszczy nawierzchni jezdni lub posadzki. Z założenia tego typu oznaczenia mają służyć długo, jednak sąsytuacje kiedy zachodzi konieczność ich relokacji lub całkowitego usunięcia.

Dzięki maszynie do czyszczenia suchym lodem możemy usunąć każdy rodzaj linii, jakie możemy spotkać w halach, magazynach oraz na drodze czy parkingu.

Suchy lód sprawnie usuwa farbę drogową, termoplast, powłoki z żywic epoksydowych oraz szereg innych wykorzystywanych w oznakowaniach poziomych.